2. korespondenčna seja NO

Datum : 3.3.2010

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Zbiranje poročil za prihajajočo skupščino DOS Ljubljana
3. Razno

  Ad1.)

Na zapisnik 1.korespondenčne seje nima nobeden od članov NO DOS Ljubljana.

SKLEP:

 

Potrdi se zapisnik 1.korespondenčne seje NO DOS Ljubljana.

 

Ad2.)

Vsako leto si člani NO DSO Ljublana prizadevamo pridobiti poročila vseh delujočih organov DOS Ljubljana. Delovanja organov DOS Ljubljana lahko vidimo skozi poročila, ki so objavljena na spletni strani DOS Ljubljana. 

 

SKLEP:

 

Predsedniki delujočih organov DOS Ljubljana naj dostavijo letna porčila članom NO DOS Ljubljana pred prihajajočo letno skupščino. Vsem organom se dostavi dopis v katerem se navede zahtevek članov NO DOS Ljubljana.

 Ad3.)

 Pod razno nima nihče od članov NO DOS Ljubljana kaj dodati.

 V Ljubljani dne 3.3.2010

Predsednik NO DOS Ljubljana

KRIČKA ANDREJ