1. korespondenčna seja DK

Z A P I S N I K

1. korespondenčne seje disciplinske komisije DOS Ljubljana, ki je bila začeta

v sredo, 03.03.2010.

Na podlagi 27. člena Disciplinskega pravilnika DOS Ljubljana je predsednik disciplinske komisije sklical 1. korespondenčno sejo, ki se je začela v sredo, 03.03.2010.

Svoje mnenje so preko elektronske pošte sporočili vsi člani disciplinske komisije DOS Ljubljana. Člani komisije so glasovali o sledeči zadevi:

1. Prijava sodnice Ajde Kunavar v disciplinski postopek

Sklep:

Članici DOS Ljubljana KUNAVAR Ajdi se zaradi neudeležbe ter s tem neodgovornega obnašanja na turnirju A lige kadetinj, zahod 1, v OŠ Sostro, dne 28.02.2010, na osnovi 17. člena disciplinskega pravilnika DOS Ljubljana ter na osnovi 21. in 32. člena Pravilnika o tekmovanjih OZS izreka OPOMIN.

Izid glasovanja:

ZA:                  1
PROTI:            2

Sklep ni bil sprejet.

Kamnik pod Krimom, 18.03.2010                                          Predsednik disciplinske komisije

Janez Šuštaršič l.r.