Izpiti za nove sodnike – 2009

 

POROČILO O OPRAVLJENIH IZPITIH ZA NOVE SODNIKE

Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana je v mesecu marcu organiziralo tečaj za nove sodnike. Tečaj je potekal 30. in 31. marca med 18. in 21. uro na Fakulteti za šport. Predavala sta Iso Adrovič in Mihajlo Milojević. Tečaja se je udeležilo 25 kandidatov. Po opravljene tečaju so pisali izpit iz pravil odbojkarske igre. Vsi kandidati so uspešno opravili izpit iz pravil odbojkarske igre.

Praktični del izpita je društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana organiziralo na turnirju Odbojkarske šole Ljubljana, ki je potekal 17.5.2009 v Ljubljani. Praktičnega izpita se je udeležilo 13 kandidatov, ki so na turnirju opravljali funkcije 1. in 2. sodnika, zapisnikarja in linijskega sodnika. Kontrolo na praktičnem delu izpita so opravljali Mihajlo Milojevič, Šuštaršič Janez (sojenje) in Maršič Kaja (zapisnik).

Seznam kandidatov:

Ime in priimek Teorija Praktično Ime in priimek Teorija Praktično
Bohorč Klara DA DA Ramovš Rok DA NE
Cvijanovič Hudoklin Anja DA DA Simonič Dušan DA DA
Grah Roman DA NE Smolič Alen DA NE
Grčar Eva DA DA Smrekar Nejc DA NE
Grunfeld Tim DA NE Spirovska Maja DA DA
Jaksetič Hana DA DA Šarec Eva DA DA
Kadunc Manca DA DA Vojvodič Dragana DA NE
Kunavar Ajda DA DA Žavbi Jurij DA NE
Kus Ksenija DA DA Žavbi Andraž DA NE
Matoš Rok DA DA Žavbi Roman DA NE
Novak Nejc DA NE Senekovič Andrej DA DA
Petkovšek Tibor DA NE Stropnik Klemen DA DA
Pogorelc Matic DA NE

 

Predlagam, da se kandidate: Bohorč Klara, Cvijanovič Hudoklin Anja, Grčar Eva, Jaksetič Hana, Kadunc Manca, Kunavar Ajda, Kus Ksenija, Matoš Rok, Simonič Dušan, Spirovska Maja, Šarec Eva, Senekovič Andrej in Stropnik Klemen promovira v sodnike 3. razreda.

Sodniki, ki niso opravljali praktičnega dela izpita bodo le tega opravljali predvidoma v mesecu decembru.

Ljubljana, 27.10.2009                                                                            Mihajlo Milojević, l.r.

Predsednik SO DOS Ljubljana