1. korespondenčna seja NO

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje nadzornega odbora DOS Ljubljana
2. Pregled poročil posameznih odborov in komisij DOS Ljubljana
3. Razno

 Ad1.)

 Ob pregledu zapisnika zadnje seje nadzornega odbora DOS Ljubljana, člani nismo imeli nobenih pripomb.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana sprejmemo zapisnik zadnje seje NO DOS Ljubljana.

Ad 2.)

Ob pregledu zapisnikov sej UO DOS Ljubljana in poročila za sezono v zaključku, se čalni NO DOS Ljubljana strinjamo z vsemi sprejetimi sklepi in enotno sprejmemo poročilo.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana enotno sprejmemo letno poročilo DOS Ljubljana.

Z delovanjem strokovnega odbora DOS Ljubljana z zadovoljni. Z vsemi sprejetimi sklepi na njihovih sejah se strinjamo.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana sprejememo letno poročilo SO DOS Ljubljana.

Ob pregledu letnega poročila predsednika društva DOS Ljubljana člani NO DOS Ljubljana nismo imeli pripomb.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana sprejememo letno poročilo predsednika DOS Ljubljana

Člani NO DOS Ljubljana smo z blagajnikom DOS Ljubljana pregledali finančno stanje  društva v obdobju 08/09. Nismo opazli nikakršnih nepravilnosti v finančnem poslovanju in izplačevanju. Vsi člani NO DOS Ljubljana enotno sprejmemo poročilo blagajnika DOS Ljubljana.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana sprejememo letno poročilo blaganika DOS Ljubljana. NO DOS Ljublana predlaga, da se letno poročilo potrdi na skupščini DOS Ljubljana.

Ob pregledu poroćila disciplinske komisije DOS Ljubljana smo člani NO DOS Ljubljana opazili,da se naše društvo spopada z istimi problemi iz leta v leto. To so predelegacije in odpovedi sodnikov. Z ukrepi in poročilom DK DOS Ljubljana se strinjamo.

SKLEP:
Člani NO DOS Ljubljana sprejememo letno poročilo DK DOS Ljubljana.

Ad 3.)

 Pod razno člani NO DOS Ljubljana nismo imeli pripomb.

V Ljubljani dne 24.3.2009

Predsednik NO DOS Ljubljana
KRIČKA ANDREJ