Pravilnik o napredovanju sodnikov DOS Ljubljana

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU SODNIKOV DOS LJUBLJANA

1.   člen
Pravilnik predpisuje kriterije za določevanje kandidatov DOS Ljubljana za napredovanje iz C na B listo sodnikov pri ZOSS, ter pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati.

2.   člen
Pogoji za pridobitev kandidature za napredovanje iz C na B listo sodnikov:
Sodnik mora aktivno soditi na C listi vsaj dve leti,sodnik mora imeti uspešno opravljen vsaj teoretični del izpita za regijski razred, sodnik mora na Strokovno komisijo poslati dopis, da se strinja s kandidaturo;

3.   člen
Kriteriji se upoštevajo v primeru, da je kandidatov več kot jih lahko DOS predlaga na ZOSS:

– Interno ocenjevanje,
– uspešnost testiranja na licenčnih seminarjih,
– aktivnost sodnika v DOS (odpovedi, nadomeščanja, ostale aktivnosti v DOS);

4.   člen
Sodnik, ki izpolnjuje pogoje za kandidaturo in jo zavrne, mora zavrnitev kandidature poslati pismeno tajniku DOSLj. Tak sodnik v naslednji sezoni ne more kandidirati za napredovanje, če je kvota kandidatov, ki jih DOS lahko predlaga za napredovanje iz C na B listo že zapolnjena. V primeru, da kandidatov za napredovanje ni dovolj, je lahko sodnik, ki zavrne kandidaturo,  ga  Strokovna  komisija  lahko  predlaga  v  naslednji  sezoni  za  kandidata  za napredovanje.

5.   člen
V primeru da se kandidat, ki ga je DOS predlaga za napredovanje, ne uvrsti na B listo sodnikov, mora pred ponovno kandidaturo miniti vsaj ena tekmovalna sezona. V primeru, da kandidatov za  napredovanje ni  dovolj,  lahko  sodnika, ki  se  ni  uspel  uvrstiti  na  B  listo sodnikov,   Strokovna   komisija   v   naslednji   sezoni   lahko   predlaga   za   kandidata   za napredovanje.

6.   člen
Sodnik,  ki  izpade  iz  B  na  C  listo  sodnikov,  mora  Strokovni  komisiji  predložiti  vse Ocenjevalne liste iz pretekle sezone, na podlagi katerih naredi komisija primerjavo z ostalimi sodniki C liste, ki izpolnjujejo pogoje za kandidaturo.

7.   člen
Sodnike, ki jih DOS predlaga za kandidate za napredovanje iz C na B listo sodnikov, določi
Strokovna komisija pred začetkov vsake tekmovalne sezone na svoji seji.

8.   člen
Strokovna  komisija  si  pridržuje  pravico,  da  predlaga  spremembe  in  dopolnitve  tega pravilnika, če  ugotovi,  da  je  to  potrebno. Predlog  o  spremembi potrjuje Upravni  odbor DOSLj, ki je tudi pristojno za razlago tega pravilnika

9.člen
Pravilnik stopi v veljavo osem dni po sprejetju na UO.

Predsednik DOSLj.: ACO KRAMAR