Društvo DOS Ljubljana
6jul/140

Odbitki

V sistem so vnešeni odbitki za neizdelane in neposlane potne naloge. V primeru napake v vpisu le-to sporočite na dejan.percic@siol.net

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
3jul/140

PRAVILNIK O VREDNOTENJU AKTIVNOSTI V DRUŠTVU ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA

1. člen

Po Pravilniku o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju pravilnik) se vrednoti kakršna koli aktivnost v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju društvo), kadar člani opravljajo aktivnosti v okviru društva.

 2. člen

Vrednotenje je namenjeno evidentiranju aktivnosti članov v društvu skozi tekmovalno sezono. Seznam aktivnosti je opredeljen v 3. členu. Vsaka aktivnost je ovrednotena s točkami.

 3. člen

 

Aktivnost Točke
Udeležba na skupščini društva

30

Udeležba na skupščini ZOSS

10

Udeležba na seji organa društva – člani komisij

10

Udeležba na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru Strokovnega odbora društva

15

Predavanje na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru Strokovnega odbora društva

20

Predavanje na seminarju za začetnike (novi sodniki)

20

Priprava strokovne literature in predavanj (1 delovna ura)

10

Kontrola sodnikov na tekmi – z delegacijo Strokovnega odbora

15

Objava opisa netipične situacije na tekmi na spletni strani društva (odgovor pripravi SO)

5

Pravočasno pošiljanje potnih nalogov – skladno z navodili Upravnega odbora društva

10

Ogled tekem finala DP in finala Pokala Slovenije – dokazilo z vstopnico

5

Predlog za izboljšave, spremembe v delovanju DOS Ljubljana itd.

5

Morebitne druge aktivnosti – število točk potrjuje Upravni odbor društva

 

4. člen

Zbrane točke z aktivnostmi vplivajo na status (uvrstitev v aktivnostni razred) posameznega člana v naslednji tekmovalni sezoni, kar je razvidno iz spodnje tabele. Subvencija opreme se ne nanaša na uradno sodniško opremo, ampak na opremo, ki jo društvo dodatno ponudi svojim članom glede na razpoložljiva sredstva.

Sodniki, ki v tekoči sezoni začenjajo s sojenjem (novi člani), se uvrstijo v 4. aktivnostni razred, prizna se jim tudi 50 % subvencija pri dodatni opremi.

Aktivnostni razred

Zbranih točk

Odbitek – delovanje društva

Subvencija pri dobavljeni opremi

4

>59

5 %

100 %

3

45 – 59

6 %

75 %

2

25 – 44

7 %

50 %

1

<25

10 %

0 %

 5. člen

Uvrstitev sodnikov v aktivnostne razrede se izračuna pred začetkom vsake tekmovalne sezone, ki traja od 10. junija predhodnega leta do 9. junija tekočega leta. Uvrstitev sodnikov v aktivnostne razrede velja za celotno tekmovalno sezono in se med sezono ne more spremeniti.

 6. člen

Član društva mora do začetka nove tekmovalne sezone poravnati vse finančne obveznosti do društva iz pretekle tekmovalne sezone oz. skleniti dogovor o načinu poplačila zapadlih obveznosti z blagajnikom društva, ki o tem poroča Upravnemu odboru društva (v nadaljevanju UO). V kolikor član zapadlih dolgov ne poravna, oz. ne sklene dogovora o poravnavi dolgov, mu UO društva zamrzne aktivni status v društvu, in sicer do poravnave teh dolgov.

 7. člen

Ta pravilnik je sprejel UO društva na 4. redni seji dne 2.7.2014. Pravilnik se začne uporabljati z dnem 15.8.2014, prvo uvrščanje članov glede na aktivnost se izvede pred začetkom tekmovalne sezone 2015/2016.

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojni UO DOS Ljubljana.

 

Kamnik, dne 3.7.2014

Predsednica DOS Ljubljana
Jana Prešeren

Objavljeno v: Pravni akti Ni komentarjev
27jun/140

OPOMNIK – potni nalogi

Spoštovani,

prijazno spomnim, da je potrebno poslati do konca junija 2014 potne naloge za pomladni del tekmovalne sezone (od 1.1.2014 do konca sezone).

Vsak potni nalog mora imeti kot prilogo pripeto delegacijo! Nalogov ne številčite!

Potne naloge pošljite z navadno pošto (ne priporočeno) na naslov blagajnika: Dejan Perčič, Ljubljanska 4j, 1241 Kamnik.

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana.

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
12jun/140

Tečaj za nove odbojkarske sodnike

Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana organizira tečaj za nove odbojkarske sodnike.

Tečaj bo v ponedeljek, 23. junijj 2014 med 17.00 uro in 21.00 uro na OŠ Šentvid (Prušnikova 98, 1000 Ljubljana)

Kotizacije za seminar ni.

Prijave na seminar za tečaj za odbojkarske sodnike pošljite na e-mail: masa.serec@gmail.com.

Vabljeni vsi, ki vas veseli odbojka tudi na drugačen način, ne le kot igralci.

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
9jun/140

POTNI NALOGI

Spoštovani.

Skladno s sklepom UO je potrebno poslati do konca junija 2014 potne naloge za pomladni del tekmovalne sezone (od 1.1.2014 do konca sezone).

Vsak potni nalog mora imeti kot prilogo pripeto delegacijo! Nalogov ne številčite!

Potne naloge pošljite z navadno pošto (ne priporočeno) na naslov blagajnika: Dejan Perčič, Ljubljanska 4j, 1241 Kamnik.

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana.

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
12maj/140

Brezplačne vstopnice za kvalifikacije za EP

Od 23. do 25. maja 2014 bodo v Stožicah potekale kvalifikacije za Evropsko prvenstvo  za slovensko člansko moško odbojkarsko reprezentanco. Odbojkarska zveza Slovenije nudi članom Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije po 10
brezplačnih vstopnic za posamezen DOS. V priponki imate vabilo na kvalifikacije, kjer je vse podrobno tudi zapisano -Vabilo kvalifikacije EP 2014_ZOSS.

Vsi, ki bi želeli vstopnico (v okviru kvote za DOS) to javite na mail dejan.percic@siol.net najkasneje do 16.5.2014.

P.S: Med DOS Lj. in OZS potekajo še pogovori o sodevanju na tem turnirju - zagotovitev zapisnikarja in linijskih sodnikov.

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
11maj/140

Prijave za ekipo DOS Lj. za turnir DOS-ov

DOS Gorenjska je organizator »6. tradicionalnega turnirja DOS-ov«, ki bo potekal v soboto, 7.6.2014, v Športni dvorani »Pod Stolom« (Zabreznica, Žirovnica).
Prosimo vse člane, ki bi radi nastopili v ekipi DOS Ljubljana, da se prijavijo na mail dejan.percic@siol.net najkasneje do četrtka 15.5.2014.

Športni pozdrav

 

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
6maj/140

LICENČNI SEMINAR ZA ODBOJKO NA MIVKI

Sporočam vam, da bo licenčni seminar za odbojko na mivki za sezono 2014 potekal dne 24.5.2014 s pričetkom ob 9:00 uri v Portorožu (na igriščih za odbojko na mivki). Licenčni seminar je obvezen za vse, ki želite biti v letošnji sezoni aktivni kot sodniki odbojke na mivki. Kotizacija za seminar znaša 20 eur in jo boste morali plačati pred začetkom seminarja (kotizacije ne plačajo linisjki sodniki in zapisničarji, ki bodo to funkcijo opravljali na Continental cup-u, razen tisti, ki boste aktivni sodniki tudi na tekmovanjih državnega prvenstva).

 Prosim, da najkasneje do 19.5.2014 sporočite udeležbo na seminarju na zoss@odbojka.si .

Seminarja se lahko udeležijo samo sodniki, ki že imajo opravljen izpit za sodnika odbojke na mivki. Razpis za nove sodnike odbojke začetnike bo objavljen na spletni strani www.odbojka.si in ga boste prejeli tudi na DOS-e.

 

LP

Rok Zajec

 

P.S.

Rad bi se zahvalil vsem, ki ste se javili, da ste pripravljeni priti kot linijski sodniki oziroma zapisničarji na Continental cup v Portorožu. Zaradi omejenih finančnih sredstev je komisija za odbojko na mivki promovirala naslednje linijske sodnike in zapisniečarje, ki boste aktivni na turnirju. Vsi ostali pa še vedno vljudno vabljeni kot prostovoljci za pomoč pri organizaciji turnirja.:

-          Zapisničar : Špela Miljevič

-          Zapisničar : Sandra Hodžič

-          Zapisničar : Metka Šturman

-          Zapisničar : Sanja Bečaj

-          Zapisničar : Tjaša Vidič

-          Zapisničar : Vesna Sandič

-          Linijski sodnik : Vane Urh

-          Linijski sodnik : Martin Stopar

-          Linijski sodnik : Dušan Vrečar

-          Linijski sodnik : David Luskovec

-          Linijski sodnik : Andreja Kogelnik

-          Linijski sodnik : Nikola Maglič

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
27apr/140

Sojenje.

Pozdravljeni.

V četrtek 1.5.2014 ob 19h imate v Tivoliju možnost soditi na prijateljski tekmi med SLO:BIH.

Sojenje je prostovoljno! Potrebovali bi 1, 2, sodnika , če bi prišli še kateri linjiski sodniki bi bilo naravnost fantastično.

Kontaktirajte me na 040/222-246 ali preko maila.

Lep pozdrav,

Rok Zajec

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
18apr/140

Zapisnik SK z dne 5.3.2014

 

Poročilo sestanka SK DOS Ljubljana, ki je bil opravljen 5.3.2014 v Ljubljan

Prisotni vsi člani: Iso Adorovič, Dušan Saurin, Miha Blaznik, Rok Zajec

Obravnavana problematika
1.- Priprava na novo sezono.

A. V letošnjem letu bomo organizirali tečaj za nove sodnike v maju. Razpis za tečaj bo razposlan aprila.  V maju bomo imeli tudi izobraževanje za pisanje elektronskega zapisnika in nove linjiske sodnike ( poleg tečaja bo obvezna tudi praksa)
B. Na seminarju potrebno natančno razložiti obveznosti in dolžnosti članov (sodnikov) v društvu. Kako in kaj potekajo finance, članarine prvo leto ni nato obvezna.
C. Stroški ki jih ima sodnik
1.sezona  članarine ni,  strošek majica, sodniške hlače, pišuka, grb
( oprema novega sodnika, dokler ne dobi uradne opreme )
Vse ostale sezone…članarina
D. Problemi, ki nastanejo če sodniki ne sodijo – vseeno morajo kot člani DOS plačati članarino!!

2.- Za nove sodnike se pripravi mapa z gradivom, ki ga morajo imeti tudi s seboj na tekmah v prihodnji sezoni! Mapa bo vsebovala pomembne telefonske številke, kam pošiljati dokumente po tekmi in kaj so vsi dokumenti. Dolžnosti pred, med po tekmi. Priprava potnih nalogov, in ogledov, pošiljanje financerju. Na koga se obrniti, če je problem

3.- Nenajavljena kontrola na tekmah, sodniki B1 in A liste

4.- Obnoviti DOS stran s sodniškimi problemi, k temu bo potrebno privabiti tudi ostale sodnike ne samo mlade, da sporočajo nenavadne primere. Če se izve kdo je sodeloval v kakem takem primeru, se pogovori z njim o dotičnem primeru in pravilna rešitev nastale situacije. Primer se opiše na strani DOSa.

5.- Ker v naslednji sezoni Dušan Savrin ne bo več opravljal delegiranja, bo opravil razgovor z Jakatom Klemečičem in Kramar Francijem. Pripravil bo tudi navodila/protokol in ga vpeljal v program.
Po opravljenem razgovoru z obema kandidatoma bo delo delegatorja opravlja Franci Kramar.

A. Dušan bo pripravil tudi seznam klasificiranja sodnikov C1 in C2 liste po kvaliteti sojenja, ki bo omogočil lažje delo pri delegiranju.
B. Pripravili bomo list za ocenjevanje sodnikov, ki bo olajšal delo pri nenajavljenih kontrolah.

6.- Dejan Perčič je podal zanimivo idejo, kako pomagati mladim sodnikom začetnikom. Sodniki A in B liste prostovoljno v začetku sezone odsodijo 1 turnir z enim od mladih sodnikov. Na kater turnir bodo šli lahko sodniki izberejo sami, ali pa jim ga bo določila oseba odgovorna za kontrolo in nadzor . Kdo bo oseba ki bo to vodila-nadzirala ( potrebno določiti osebo iz društva, ki bo opravljala nadzor nad ocenami in sojenjem )

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev