Društvo DOS Ljubljana
25Apr/160

Vstopnice za tekme Svetovne lige v odbojki

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da so danes pričeli s prodajo vstopnic za turnir svetovne lige, ki bo na sporedu od 17-19 junija v dvorani Stožice v Ljubljani.

 

RAZPORED TEKEM FIVB WORLD LEAGUE, GROUP 3, LJUBLJANA

Petek, 17. junij

16.30   Tunizija vs Venezuela

20.00   Slovenija vs Katar

 

Sobota, 18. junij

16.30   Venezuela vs Katar

20.00   Tunizija vs Slovenija

 

Nedelja, 19. junij

15.30   Katar vs Tunizija

19.00   Venezuela vs Slovenija

 

CENE VSTOPNIC

Odrasli: 10 EUR / dnevna vstopnica, 24 EUR / tridnevna vstopnica

Otroci in mladina do dopolnjenega 15. leta: 3 EUR / dnevna vstopnica, 9 EUR / tridnevna vstopnica

 

Seznam prodajnih mest Eventim: http://www.eventim.si/si/prodajna_mesta/

Nakup preko spleta: http://www.eventim.si/si/vstopnice/fivb-volleyball-world-league-ljubljana-center-stozice-dvorana-429748/event.html

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
18Apr/160

Nov logotip društva

Na skupščini DOS Lj. je bil sprejet sklep, da se poskuša narediti nov logotip društva. Prejeli smo nekaj predlogov, na koncu je bil po glasovanju izbran predlog, ki ga je naredil Kene David.
Nov logotip bo že vezen na nove trenirke, ki bodo v kratkem končane.

 

barvna

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
11Apr/160

ZAPISNIK SEJE STROKOVNEGA ODBORA DOS LJ

ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA ODBORA

Kraj: Ljubljana

Datum: 5. april 2016

Začetek 16:00

Prisotni: Kramar, Maček, Perčič, Milojevič, Serec

Opravičeno odsotni: /

 

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Razdelitev funkcij v Strokovnem odboru
 3. Pregled statistike sojenja v sezoni 2015/16
 4. Napredovanja v sezoni 2016/17
 5. Seminarji za nove sodnike in sodnike začetnike v letu 2016
 6. Predlogi za nadgradnjo programa za delegiranje
 7. Razno

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Prisotni so ugotovili, da je zadnji zapisnik Strokovnega odbora z dne 14.4.2015. Na zapisnik ni pripomb.

Sklep 1a: Sprejme se zapisnik sestanka Strokovnega odbora z dne 14.4.2015.

 

 1. Razdelitev funkcij v Strokovnem odboru

Kramar je člane Strokovnega odbora seznanil s svojimi željami pri načinu delovanja odbora. Člani bi si razdelili funkcije in naloge, in sicer:

Kramar – vodenje in koordinacija odbora, delegiranje sodnikov, uskladitev pravilnikov in priprava novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.

Maček – pomoč pri delegiranju sodnikov, pomoč pri uskladitvi pravilnikov in pripravi novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.

Perčič – vezni člen med Strokovnim odborom DOS Ljubljana in Strokovno komisijo ZOSS.

Milojevič – skrb za izobraževanje mladih sodnikov in sodnikov začetnikov.

Serec – skrb za obveščanje sodnikov (internet, maili…)

Sklep 2a: Sprejmejo se predlagane zadolžitve za posamezne člane odbora.


 1. Pregled statistike sojenja v sezoni 2015/16

 Kramar je predstavil statistiko sojenj naših sodnikov v sezoni 2015/16. Skrb vzbujajoča je predvsem zasedenost nekaterih sodnikov, ki bi lahko kmalu napredovali v višji rang, in pa preveliko število predelegiranih tekem nekaterih sodnikov. Načeloma večjih težav ni, se pa pri vedno istih sodnikih

pojavlja tudi nepravočasno javljanje zasedenosti in posledično imamo nato težave pri iskanju zamenjav. V glavnem pa sodniki najdejo sami zamenjave, a dodatno težavo predstavlja to, da so velikokrat »neprimerne« za določene tekme. Določene tekme namreč lahko sodijo le sodniki A ali B liste ali zares izkušeni sodniki C liste. (3. DOL, A liga kadeti, starejši dečki…). Pojavlja se tudi problem zamenjav na tekmah v Kočevju.

Sklep 3a: V prihodnosti (za sezono 2016/17) bo komisija določila sodnike C liste, ki lahko zamenjave iščejo samo pri sodnikih A in B liste in določenih sodnikih C liste. To velja tudi za vse sodnike A in B liste.

Sklep 3b: Na tekmah v Kočevju morajo soditi sodniki, ki so delegirani oz. pravočasno in pravilno urediti zamenjavo.

 

 1. Napredovanja v sezoni 2016/17

Strokovni odbor je pregledal vsa letošnja spremljanja sodnikov C liste. Kramar je pohvalil pripravljenost vseh spremljevalcev za brezplačno pomoč sodnikom na tekmah. Kar bi si še želel, je pravočasen vnos obrazca S4 v program. Odbor se je pogovoril o možnih kandidatih za napredovanje na B3 listo v sezoni 2016/17.

Sklep 4a: Vsem možnim kandidatom za napredovanje v sezoni 2016/17 na B3 listo Kramar do 15.4.2016 pošlje informativni vprašalnik o željah in načrtih kandidatov v prihodnosti.

 

 1. Seminarji za nove sodnike in sodnike začetnike v letu 2016

Odbor je soglasen, da je potrebno seminar za nove sodnike izpeljati v mesecu maju ali začetku junija. Potrebno je dobiti seznam vseh sodnikov začetnikov in ostalih možnih novih sodnikov. Več je potrebno narediti na »promociji«.

Sklep 5a: Kramar od sekretarja ZOSS pridobi kontakte vseh sodnikov začetnikov, ki so letos opravili seminar in izpit v DOS Ljubljana ter bodo sodili na turnirju v Šempetru.

Sklep 5b: Perčič oblikuje in pripravi 10 plakatov z vabilom za nove sodnike, ki se izobesijo na finalnih turnirjih nekaterih lig (Ženska ljubljanska liga, UOL, Komenda) in po srednjih šolah.

Sklep 5c: Seminar in izpiti za nove sodnike bodo v mesecu maju ali začetku meseca junija 2016.

Sklep 5č: V mesecu septembru 2016 je potrebno vse »potencialno dobre« sodnike zbrati na enem izmed turnirjev.


 1. Predlogi za nadgradnjo programa za delegiranje

Odbor se je pogovoril, kako bi bil program še prijaznejši do delegatorja in sodnikov ter kako bi ga povezali z našo spletno stranjo.

Sklep 6a: Odbor predlaga naslednje izboljšave programa:

 • doda se link, ki bi opozarjal na nove novice in ostala obvestila na internet strani DOS Ljubljane
 • preveriti potrebno, zakaj se odpovedi ne vpišejo v statistiko
 • izboljšati mobilno verzijo programa
 • možnost označitve odpovedi v programu, ko predelegacijo naredi delegator zaradi telefonske odpovedi sodnika
 • dodati možnost izbire trening tekme (brezplačne in plačljive)

 

 1. Razno

 Sklep 7a: Kramar pošlje Perčiču seznam organizatorjev turnirjev Mevze v sezoni 2015/16

Sklep 7b: Potrebno je narediti še glavo za dopise DOS Ljubljane z novim logotipom

Sklep 7c: Strokovni komisiji ZOSS se predlaga, da v sezoni 2016/17 sodniki A in B list ne morejo biti hkrati tudi igralci ali trenerji v članskih ligah.

Sklep 7č: Kramar naredi neuradno razvrstitev sodnikov v tri skupine znotraj C liste, kot pomoč pri delegiranju.

Sklep 7d: ZOSS se zaprosi, da čim preje izdela sodniške izkaznice.

Sklep 7e: Strokovni komisiji ZOSS se predlaga, da Kočevsko regijo uvrsti v DOS Dolenjska, saj je Kočevje teritorialno bližje Dolenjski in bodo lažje zagotavljali sodnike na tekmah.

Sklep 7f: Za tarifo sojenja na tekmah mednarodnega prijateljskega turnirja mest v Ljubljani se ponudi tarifa za sojenje na 3. DOL.

 

Konec: 18:00

Zapisal: Kramar

 

 

 

 

 

 

24Mar/160

OBVESTILO – kapetani ekip

Spoštovani,

posredujemo vam sklep SK ZOSS glede kapetanov na tekmah DP.

Spoštovani,

Strokovna komisija ZOSS je razpravljala o vprašanju glede kapetana v ekipi, ki ne govori slovenskega jezika.

Strokovna komisija vas obvešča, da sodnik na tekmovanju DP RS uporablja samo slovenski jezik v vseh komunikacijah s kapetanom, kakor tudi ostalimi člani ekipe.

V pristojnosti SK ni, da odloča, kdo v ekipi je lahko kapetan, vendar pa je trdno stališče, da sodnik ni odgovoren zaradi morebitnih nesporazumov v komunikaciji v primeru, kot je naveden. Pri komunikaciji sodnik-kapetan ni dovoljena prisotnost "prevajalca".

Klubi, ekipe naj rešijo vprašanje, kako bo kapetan zahteval pojasnilo o odločitvi sodnika pri dosojanju napak, izreku ukrepov, najavi pritožb in vsem, za kar je potrebna komunikacija.

Predsednik SK,

Vid Zupančič

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
23Mar/160

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2016

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2016

Skupščina je bila 10.3.2016 na Turistični kmetiji Pri Jakopcu (Mali Lipoglav 10, 1293 Šmarje-Sap) s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni člani: Adrovič Iso, Brajer Matjaž, Cilenšek Ajda, Cizel Eva, Ferko Drago, Figar Domen,Hribar Gašper, Imamovič Kumalič Senka, Jovanovič Dejan, Kadunc Manca, Kene David, Klemenčič Jaka, Kramar Franci, Kšela Jaša, Kunej Ana, Lavrin Alenka, Milojevič Mihajlo, Perčič Dejan, Porenta Janez, Resanovič Damijan, Serec Maša, Sever Daniel, Skodlar Blaž, Spirovska Maja, Srša Klara, Strgar Luka, Šuštaršič Janez, Vidmar Franc, Vrečar Dušan, Prešeren Jana, Maček Brane

 

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2015
 9. Sprejem finančnega plana za leto 2016
 10. Razrešitev predsednika strokovnega odbora in izvolitev novega
 11. Razrešitev predsednice nadzornega odbora in izvolitev novega
 12. Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega
 13. Razrešitev člana disciplinske komisije in izvolitev novega
 14. Razno

AD 1)

Ob predvideni uri začetka skupščine ni bila prisotna vsaj polovica aktivnih članov (26 članov), zato se je skupščina začela ob 19:17, ko je bilo prisotnih 31 članov.

 

AD 2)

Po pozdravu in uvodnem nagovoru Jana Prešeren predlaga delovna telesa skupščine.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Franci Kramar, Dejan Perčič, Jana Prešeren

Verifikacijska komisija: Alenka Lavrin, Klara Srša, Brane Maček

Zapisnikar: Maša Serec

Overovatelja zapisnika: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič

Sklep 1: Predlagani člani delovnih teles skupščine so soglasno sprejeti.

 

AD 3)

Predsednica društva Jana Prešeren pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju ter delovanju društva v pretekli sezoni. Članstvo je stabilno, je pa preveč zasedenosti sodnikov. Predsednica društva prisotne pozove k večji odgovornosti, korektnosti in resnosti glede razpoložljivosti za sojenje.

 

AD 4)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 51 možnih delegatov je prisotnih 31. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2: Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine

 

AD 5)

Jana Prešeren predstavi dnevni red skupščine.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

AD 6)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 4: Zapisnik prejšnje skupščine je bil soglasno sprejet.

 

AD 7)

Poročila organov DOS Ljubljana so objavljena na spletni strani društva, tako da so jih člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela posamezna poročila in predlagala njihovo potrditev.

Sklep 5: Poročilo strokovnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 6: Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 7: Poročilo upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 8: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

 

AD 8)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2015. Prihodki in odhodki v letu 2015 so skladni s pričakovanji in planom. Do razhajanja planov in realizacije pride le na račun dejstva, da je bil en obrok za sodniške stroške iz sezone 2014/2015 plačan šele v letošnji sezoni 2015/2016 (za nazaj). Pri odhodkih ugotavljamo, da imamo zmerno visoke stroške v okviru provizije banki.

Sklep 9: Finančno poročilo za 2015 je bilo soglasno potrjeno.

 

AD 9)

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2016. Na strani prihodkov ne pričakujemo večjih sprememb. Odhodki, ki jih pričakujemo, so realizacija nakupa trenirk + vezenje, Skupščina DOS Ljubljana, Skupščina ZOSS ter turnir DOS-ov (članarine + majice).

Sklep 10: Finančni plan za 2016 je bil soglasno potrjen.

 

AD 10)

V letu 2015 je v Strokovnem odboru DOS Ljubljana kot predsednik odstopil Dušan Saurin. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, so se za predsednika Strokovnega odbora prijavili Mihajlo Milojevič, Franci Kramar in Klara Srša. Verifikacijska komisija je na skupščini izvedla tajne volitve za predsednika Strokovnega odbora: verifikacijska komisija je preštela glasove in ugotovila, da je največ glasov (24) prejel Franci Kramar.

Sklep 11. Dušan Saurin je razrešen funkcije predsednika Strokovnega odbora.

Sklep 12. Franci Kramar je potrjen kot predsednik Strokovnega odbora.

 

AD 11 in 12)

V letu 2015 je v Nadzornem odboru DOS Ljubljana kot predsednica odstopila Gabrijela Marinko. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, se za predsednika Nadzornega odbora ni prijavil nihče. Na skupščini je Upravni odbor za predsednico predlagal Klaro Sršo, za člana pa Mihajla Milojeviča, ki sta bila soglasno potrjena.

Sklep 13. Gabrijela Marinko je razrešena funkcije predsednice Nadzornega odbora.

Sklep 14. Klara Srša je potrjena kot predsednica Nadzornega odbora.

Sklep 15. Mihajlo Milojevič je potrjen kot član Nadzornega odbora.

 

AD 13)

V letu 2015 je v Disciplinski komisiji kot član odstopil Miha Blaznik. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, se za člana disciplinske komisije ni prijavil nihče. Na skupščini je Upravni odbor za člana predlagal Davida Keneta, ki je bil soglasno potrjen.

Sklep 16. David Kene je potrjen kot član Disciplinske komisije.

 

AD 14)

V prihodnji sezoni se bo v okviru elektronskega testiranja sodnikov skrajšalo roke za reševanje testov. Ohranili bomo sistem dveh obveznih prisotnosti sodnikov na dogodkih društva letno: gre za obvezni licenčni jesenski seminar, ki mu bo sledilo obvezno elektronsko testiranje, ter vmesni seminar v drugem delu sezone, ki mu bo sledilo še eno elektronsko testiranje (pri slednjem bo možno nešteto število poskusov, a če bo slabo rešeno, bo potrebno nadaljnje izobraževanje s strani DOS-a). Vse točne podatke o tem bo posredovala SK ZOSS.

Delegator tekem sodnike pozove k pravočasnosti javljanja zasedenosti in morebitnih zamenjav. Sodnike tudi opozori, naj imajo pravila odbojkarske igre s seboj na tekme, da lahko v dvomljivih primerih po njih polistajo in preverijo pravilnost odločitve o dani situaciji. Sodnikom je za razrešitev dvomov glede konkretnih situacij, ki so se jim zgodile na igriščih, na voljo strokovni odbor, zato se sodnike ponovno poziva, naj odboru posredujejo svoja vprašanja.

Sekretar tekmovanj ZOSS sodnike posebej pozove, naj ne dopuščajo, da na klopi nižjih selekcij sedijo osebe, ki niso na seznamu ekipe in nimajo ustrezne licence.

 

Zapisala: Maša Serec

Overila: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič

18Mar/160

Pregled plačil plačanih potnih stroškov s strani klubov

Spoštovani,

Sporočamo vam, da je v sistemu www.zoss.si nova nadgradnja, in sicer pri plačilih potnih stroškov in označevanju le teh. Sedaj je poleg kolone, kjer vi (sodniki) označite, ali so potni stroški za posamezno tekmo s strani kluba plačani ali ne, še ena kolona (Pl. Klub), kjer klubi označujejo, ali so potne stroške za določeno tekmo že plačali ali ne. Na spodnji sliki je tudi print screen, kako to izgleda v sistemu.

Ker imajo klubi v letošnji sezoni prvič to opcijo, nekateri klubi tega še ne označujejo, vendar so to redki klubi. Verjamemo, da bodo v bodoče vsi klubi označevali plačane potne stroške.

V kolikor bi se zgodilo, da bi klub označil, da so potne stroške plačali, vi pa potnih stroškov ne bi dobili nakazanih, prosimo, da o tem obvestite sekretarja ZOSS (zoss@odbojka.si), vendar počakajte kak dan, da banka poknjiži plačilo.

 

oznacevanje_placil_potnih_stroskov_18.3.2016

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
10Mar/160

TURNIR DOS-OV 2016

Spoštovani,

sporočamo vam, da bodo letošnji turnir DOS-ov (turnir v dvoranski odbojki med vsemi društvi odbojkarskih sodnikov Slovenije) organizirali člani DOS Koper.
Turnir bo v soboto 4.6.2016 v telovadnici OŠ Livade v Izoli. Dragi Večni optimisti, rezervirajte si datum, o vseh podrobnostih pa boste obveščeni naknadno. Tudi prijave bomo zbirali naknadno.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
2Mar/160

OBVESTILO – dvojne licence

Pozdravljeni,

Sekretar tekmovanj OZS nas je prosil, da obvestimo vse sodnike o dvojnih licencah ter nastopih igralcev/igralk z dvojno licenco na tekmah.

 1. člen Pravilnika o tekmovanjih :

Za ekipo v nižji ligi (2. DOL, 3. DOL) lahko na tekmi nastopita največ dva igralca/igralki z dvojno licenco.

Spodaj je primer, kje na licencah lahko vidite (če tega še ne veste), kdo ima dvojno licenco (DL).

Prosimo, da upoštevate ta člen Pravilnika o tekmovanjih.

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana

primer-dl

1Mar/160

Dnevni red in gradiva za skupščino

Kraj skupščine bo znan v četrtek 3.3.2016, glede na vaš odziv (prijava!).
Spodaj pa vam sporočamo dnevni red skupščine in na to vezana gradiva (poročilo Disciplinske komisije bo objavljen takoj ko ga prejmemo):

DNEVNI RED SKUPŠČINE:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
DISCIPLINSKO POROČILO 2015
POROČILO NADZORNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA LETO 2015
POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2015
8. Sprejem finančnega poročila za leto 2015 -finančno poročilo 2015
9. Sprejem  finančnega plana za 2016 -finančni plan 2016
10.Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega
11. Razrešitev predsednika strokovnega odbora in izvolitev novega
12. Razrešitev predsednice nadzornega odbora in izvolitev novega
13. Razno

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
14Feb/160

Označevanje potnih stroškov

Spoštovani,

na ZOSS-u ugotavljajo, da veliko sodnikov v sistemu www.zoss.si nima ustrezno označenih plačil potnih stroškov s strani sodnikov. Vse sodnike pozivamo, da to ustrezno označijo najkasneje do SREDE, dne 17.2.2016. Česar sodniki ne bodo označili do omenjenega datuma (za vse tekme do 31.12.2015), se bo smatralo kot plačano.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubjlana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev