Društvo DOS Ljubljana
26Jan/160

Tečaj za nove sodnike

DOS Ljubljana organizira tečaj za nove sodnike. Tečaj bo v sredo 3.2.2016 ob 17h na OŠ Šentvid.

Praktičen del se bo odvijal v nedeljo 7.2.2016 na enem ali več turnirjih.

Če kdo pozna koga, ki bi rad sodil, mu naj posreduje informacijo.

 

Prijave in informacije na dusan.simonic@siol.net

 

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
24Jan/160

Označevanje dopoldanske zasedenosti

Sporočamo, da je v sistemu možno označiti dopoldansko zasedenost v primeru popoldanske delegacije. Prosim, da uporabljate to funkcionalnost zaradi dopoldanskih turnirjev.

Lep pozdrav, DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
20Jan/160

Obvestilo Strokovne komisije ZOSS

Spoštovani,

na spodnjem linku posredujemo obvestilo, ki ga je pripravila SK ZOSS skupaj s sekretarjem tekmovanj OZS. V obvestilu so zapisane vse glavne stvari oziroma pomanjkljivosti, ki jih sodniki na tekmah ne upoštevamo. Prosimo, da si obvestilo natančno preberete in na tekmah vse dosledno upoštevate. Nekaj stvari se nanaša več ali manj na tekme 1. DOL (statistik na tekmi), kljub temu pa je kar nekaj stvari, ki veljajo za vse.

Priporočamo, da si dokument natisnete in imate s sabo na tekmi, v kolikor bi kdorkoli nasprotoval čemurkoli. V tem primeru lahko domačinu ali komu drugemu pokažete obvestilo, kjer je vse jasno zapisano.

Obvestilo_Strokovne komisije ZOSS_20.1.2016

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
11Jan/160

Poročilo s seminarja pred drugim delom sezone

Spoštovani,

preteklo soboto smo v DOS Ljubljana izvedli seminar za sodnike pred drugim delom sezone, ki se ga je udeležila večina naših sodnikov, prisotni pa so bili še sekretar ZOSS Gregor Novak, predsednik strokovne komisije ZOSS Vid Zupančič in sekretar tekmovanj OZS ter delegat kontrolor Brane Maček.

Prevetrili smo najpogostejše težave sodnikov, konkretne primere iz tekem in turnirjev ter obnovili odbojkarska pravila.

Zahvaljujemo se vam za udeležbo in vam želimo uspešen drugi del tekmovalne sezone.

Z lepimi pozdravi!

DOS Ljubljana

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
7Jan/160

Dodatni seminar

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo dodatni seminar za sodnike, ki se niso mogli udeležiti prvega, organiziran v sredo 13.1.2016 ob 17h na OŠ Šentvid, Prušnikova 98, Ljubljana.

Svojo udeležbo na dodatnem seminarju potrdite do 11.1.2016 na strokovni.odbor@drustvo-doslj.si.

 

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

 

 

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
6Jan/160

OPOMNIK – Potni nalogi 2015

Spoštovani,

prijazno spomnimo, da je treba do konca januarja 2016 pravilno izdelati in poslati potne naloge za zimski del tekmovalne sezone (od 1.9.2015 do 31.12.2015).

Vsota vseh potnih nalogov (pod rubriko potni nalogi/SKUPAJ DOS in ogledi) za koledarsko leto 2015 se mora ujemati (dovoljeno minimalno odstopanje) s predvidenim zaslužkom v koledarskem letu (od 1.1.2015 do 31.12.2015)! Torej, v sistemu filtrirajte po obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 in kliknite še DA pri Prikaži tudi prejšnje sezone.

Vsak potni nalog mora imeti kot prilogo pripeto delegacijo! Nalogov ne številčite!

Vnos kilometrov oddaljenosti do dvoran v primeru ogledov lahko v sistemu vpišete sami (ko boste izdelovali delegacijo in pn za ogled tekme, vas bo sistem sam opozoril, da kilometrine še nimate vpisane in vas vodil, kako jih vpisati).

Potne naloge pošljite z navadno pošto (ne priporočeno) na naslov blagajnika: Dejan Perčič, Ljubljanska 4j, 1241 Kamnik.

Za kakršnokoli vprašanje v zvezi z izdelavo potnih nalogov, se obrnite na info@drustvo-doslj.si.

31.1.2016 je skrajni rok, do katerega morate poslati pravilno izdelane in usklajene potne naloge.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
6Jan/160

zapisnik 6. seje UO in SO DOS Ljubljana

ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA in STROKOVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 24. novembra 2015 v Kamniku s pričetkom ob 20.30 uri.

Prisotni člani: Brane Maček, Dejan Perčič, Franci Kramar, Jana Prešeren, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Iso Adrovič , Maša Serec, Danijel Sever

Upravičeno odsotna člana: Rok Zajec, Jaka Klemenčič

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika zadnje seje
  2. Disciplinska komisija
  3. Delo Strokovnega odbora (aktivnost/neaktivnost članov, seminarji, odzivnost, testiranje, predavatelji na seminarjih, delegiranje)
  4. Nakup opreme
  5. Sodniške uniforme
  6. Zaščita sodnikov pred javnim obrekovanjem – kodeks
  7. Razno

 

Ad 1.

Sklep 6/1. Ugotovimo, da so bili sklepi zadnje seje realizirani.

 

Ad 2.

Ugotavljamo, da imamo v disciplinski komisiji dva neaktivna člana, ki smo ju po elektronski pošti že pozvali k opredelitvi glede nadaljevanja dela v komisiji.

Sklep 6/2. Predsednik SO oba člana pokliče in pridobi informacijo o njuni nadaljnji aktivnosti v komisiji.

Sklep 6/3. V primeru neaktivnosti obstoječih članov v komisiji je treba do skupščine določiti nove kandidate.

 

Ad 3.

Ugotavljamo, da ima Strokovni odbor (SO) veliko dela, v novi sezoni je poleg ostalega treba organizirati veliko seminarjev. Zdi se, da SO dela razdrobljeno, pomanjkljiva medsebojna komunikacija in sodelovanje z drugimi odbori in neporočanje SO-ja glede izvedenih aktivnosti. Pomanjkljiv nadzor predsednika SO nad aktivnostmi in nalogami.

Sklep 6/4. Po vsakem dogodku SO naj se zapiše poročilo, ki se ga pošlje na Upravni odbor. Predsednik SO pošlje financarju seznam članov, ki so sodelovali pri aktivnostih komisije (zaradi vpisa točk aktivnosti).

Sklep 6/5. SO-ju se omogoči vpogled v brezplačno ocenjevanje sodnikov.

 

Ad 4.

Sklep 6/6. Letošnjo sezono bomo vsem sodnikom podarili trakce DOS Ljubljana za piščalke. Franci Kramar preveri ceno trakov.

Sklep 6/7. Predviden je nakup trenirk (zgornji del) za vse sodnike DOS Ljubljana. Višina subvencije s strani DOS-a bo skladno s Pravilnikom o vrednotenju aktivnosti odvisna od razreda, v katerega je uvrščen sodnik.

Ad 5.

Ugotavljamo, da nekateri lanski sodniki še nimajo hlač.

Sklep 6/8. Predsednica UO urgira glede krojaških meritev za hlače v letošnji sezoni pri sekretarju ZOSS.

Ugotavljamo, da nekateri sodniki kljub dobljeni obvezni opremi te ne oblečejo (zlasti hlač).

Sklep 6/9. Če zapisnikarji nimajo oblečenih hlač, jih je potrebno opozoriti, v primeru ponovnega neupoštevanja pravil glede uporabe sodniške uniforme pa se takšnega sodnika preda v disciplinski postopek.

 

Ad 6.

Trener ekipe je dal na svoj Facebook profil posnetek tekme in javno obrekoval sodelujoče sodnike.

Sklep 6/10. Predsednik SO pošlje predsednici UO poročilo o obrekovanju, podatke o tekmi in dogajanju na tekmi.

Sklep 6/11. DOS pozove ZOSS, da le-ta ponovno apelira na OZS, da ta sprejme predlagani etični kodeks.

Sklep 6/12. DOS Ljubljana skliče skupen sestanek sodnikov in trenerjev (klubov).

 

 

Ad 7.

Seminarji C lista

Kot vsako leto tudi to sezono ugotavljamo zmešnjave glede C liste. Predlog za v prihodnje – razvoj spletne aplikacije za prijavo na seminar, kjer bo sodnik označil tudi, ali bo zgolj zapisnikar ali tudi sodnik. Ugotavljamo še zmedenost med sodniki C liste o tem, kaj pomeni C1, C2 itd. v aplikaciji bodo te zadeve razložene.

Sklep 6/13. Predsednica UO prosi sekretarja ZOSS, naj naredi shematski prikaz kategorizacije sodnikov s pojasnilom o funkcijah posameznih kategorij.

Sklep 6/14. Pripravi se osnutek prijavnice na seminar v wordu. Zadolžena sta Dejan Perčič in Franci Kramar.

Sklep 6/15. Konec sezone bomo prekinili letos sprejeti Sklep o neudeležbi seminarja C liste in sprejeli nov sklep, v okviru katerega bo seminar C liste obvezen za uvrstitev na listo aktualne tekmovalne sezone. Junija je potrebno sodnike obvestiti o terminu jesenskega (septembrskega) seminarja.

Sistem ZOSS

Ugotavljamo veliko možnosti in predlogov za izboljšave sistema.

Sklep 6/16. Tajnica DOS Ljubljana pošlje sekretarju ZOSS seznam predlogov za izboljšanje sistema.

V primeru, da gre za istega sodnika, isti dan in isto dvorana, sistem ne sme pustit opcije za izdelavo dveh ločenih potnih nalogov.

Dopolnjeno iz zapisnika Skupščine (dne 19. marec 2015), predlogi sodnikov:

Lahko bi bilo omogočeno, da se pri Financah odšteva, kar je bilo že nakazano, in kaj je še odprto.

Glede označevanja že plačanih potnih stroškov s strani kluba je bil podan predlog, da se uvede možnost, da bi tudi klub lahko vnesel, kar je že nakazal in se preverja le morebitna odstopanja med oznakami sodnikov in klubov.

Predelegacije sodnikov – obvezno bi bilo uvesti potrditveni e-mail sodniku, da je bila opravljena zamenjavo za njegovo odpovedano tekmo.

Izbriše se stavek o tem, da sodnik lahko odpove delegacijo 7 dni pred tekmo, ker to v praksi ni možno.

Uvede naj se kvote terminov ob vikendih, ko je lahko sodnik zaseden. Npr. 10 - 20 % sobot na sezono. V novi sezoni se bo gledalo število odpovedi posameznega sodnika, kar bo vplivalo na nadaljnje delegacije. Postavil se bo tudi limit, če se ga bo preseglo, bo sodnik smatran kot neaktiven. Na ta način bodo odpadli le tisti, ki izkoriščajo sistem.

Časovno pokrivanje potnih nalogov dveh zaporednih tekem v različnih krajih se že rešuje v sistemu. Vezava med turnirji mlajših selekcij in tekmami DOL ni možna.

Sodniki začetniki

Sklep 6/17. Na OZS bomo poslali predlog, da bi sodniki začetniki lahko sodili malo/mini tudi za druge klube. Namesto, da so klubski sodniki, bi lahko bili člani DOS in sodili tudi za druge klube – predlog se pošlje na ZOSS. Doreči tudi, kako bi bilo s plačilom. Zadolžena sta Dejan Perčič in Franci Kramar.

Zasedenost

Delegator in sekretar tekmovanj ugotavljata, da je med sodniki veliko zasedenosti. Na sodnike se apelira, da zasedenost javijo le v primeru, ko je to nujno in ne v primerih, ko mislijo da bodo mogoče imeli upravičeno zasedenost.

Sklep 6/18. Delegator pošlje novico o korektnem principu javljanja zasedenosti.

Obvezni seminar za vse sodnike DOS Ljubljana

Glede na sklep SK ZOSS, ki je bil sprejet na 5. seji SK ZOSS, mora vsak DOS v mesecu januarju 2016 organizirati obvezni seminar.

Sklep 6/19. Obvezni seminar za sodnike bomo organizirali 9. januarja dopoldne. Po tem seminarju bo sledilo še eno elektronsko testiranje. Seminar je obvezen in ne prinaša točk aktivnosti.

Sklep 6/20. Tajnica DOS Ljubljana sekretarju tekmovanj napiše, da se naslednjo sezono en vikend v januarju rezervira za seminarje, saj je v 2016 zaradi nasičenosti s tekmovanji nemogoče zagotoviti 100 % udeležbe sodnikov.

 

Skupščina

Sklep 6/21. Skupščina bo 11. marca 2016.

 

5Jan/160

OPOMNIK – Obvezni seminar DOS Ljubljana bo 9.1. v Kamniku

Lepo pozdravljeni,

v skladu s sklepom Strokovne komisije ZOSS, sprejetim na 5. seji SK ZOSS, bomo v DOS Ljubljana organizirali obvezni seminar pred začetkom drugega dela tekmovalne sezone 9. januarja 2016 ob 10. uri v Knjižnici Franceta Balantiča (Ljubljanska cesta 1, Kamnik).

Seminar bo predvidoma potekal do 13. ure. Namen seminarja je obnovitev pravil in navodil za sojenje ter diskusija o konkretnih  primerih iz tekem. Na seminarju bo torej odlična priložnost za predstavitev lastnih izkušenj, glede katerih ste morebiti v dvomih.

Naj spomnimo, da je udeležba na seminarju obvezna za vse sodnike in delegate kontrolorje in kot taka ne prinaša točk aktivnosti. Neopravičena odsotnost na seminarju bo pomenila nedelegiranje sodnika/sodnice/D-K do konca tekmovalne sezone 2015/2016. Po seminarju bo ponovljeno tudi elektronsko testiranje (10 vprašanj - C lista, 20 vprašanj - A in B lista, D-K).

Za sodnike, ki boste v času seminarja delegirani na tekme, bo organiziran dodaten seminar.

Cilj seminarja je torej zlasti druženje sodnikov vseh list, izmenjava izkušenj ter razjasnitev morebitnih težav pri sojenju ali v DOS-u.

Vsa vaša vprašanja lahko že predhodno javite Dušanu Saurinu (strokovni.odbor@drustvo-doslj.si), odgovore bo komisija posredovala na seminarju.

Veselimo se srečanja!

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
15Dec/150

Mini in mala odbojka – pravila

Lepo pozdravljeni,

sodnike pozivamo, da si še enkrat pozorno preberete Pravila mini ter male odbojke za tekmovalno sezono 2015/2016, ki jih najdete na tej povezavi http://www.odbojka.si/ozs/dokumenti/pravila . Posebej pozorno si preberite 8. člen male odbojke ter 12. člen mini odbojke.

Predsednik SK ZOSS je opozoril, da se pojavljajo nesporazumi pri zamenjavah igralcev, tako da SK ZOSS opozarja na naslednje:

Ekipa ima v prvem nizu male odbojke dovoljene 4 zamenjave,  pri mini odbojki pa dve zaključeni zamenjavi, vendar toliko, da je ekipa še popolna za drugi niz.

To velja tudi v primeru, ko je ena ekipa popolna in druga nepopolna, se pravi popolna ekipa lahko naredi toliko zamenjav, da je še popolna za drugi niz.

 

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

 

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
15Dec/150

Obvezni seminar pred začetkom drugega dela tekmovalne sezone

Lepo pozdravljeni,

v skladu s sklepom Strokovne komisije ZOSS, sprejetim na 5. seji SK ZOSS, bomo v DOS Ljubljana organizirali obvezni seminar pred začetkom drugega dela tekmovalne sezone 9. januarja 2016 ob 10. uri (točen kraj seminarja vam sporočimo naknadno).

Namen seminarja je obnovitev pravil in navodil za sojenje ter diskusija o konkretnih  primerih iz tekem. Na seminarju bo torej odlična priložnost za predstavitev lastnih izkušenj, glede katerih ste morebiti v dvomih.

Naj spomnimo, da je udeležba na seminarju obvezna za vse sodnike in delegate kontrolorje in kot taka ne prinaša točk aktivnosti. Neopravičena odsotnost na seminarju bo pomenila nedelegiranje sodnika/sodnice/D-K do konca tekmovalne sezone 2015/2016. Po seminarju bo ponovljeno tudi elektronsko testiranje (10 vprašanj - C lista, 20 vprašanj - D-K, A in B lista).

Cilj seminarja je torej zlasti druženje sodnikov vseh list, izmenjava izkušenj ter razjasnitev morebitnih težav pri sojenju ali v DOS-u.

Vsa vaša vprašanja lahko že predhodno javite Dušanu Saurinu (strokovni.odbor@drustvo-doslj.si), odgovore bo komisija posredovala na seminarju.

Veselimo se srečanja!

 

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev