Društvo DOS Ljubljana
11dec/140

Napotki za sojenje male odbojke

Nekaj napotkov za sojenje male odbojke:

- zaslon ni dovoljen; igralca iz con 2 in 4 ne smeta stati poleg igralca iz cone 3, ter s tem zaslanjat servis. Piska se zaslon,  pokaže znak št. 12

- podaja lahko samo igralec iz cone 3 , rokade niso dovoljene.

- če ene ali obeh ekip ni na turnirju, se naredi sledeče:

 •     napiše glavo zapisnika, kot da sta obe ekipi prisotni; za katero tekmovanje gre, v kateri dvorani, katergorija, ura začetka in ekipi
 •     napiše se postavo prisotne ekipe
 •     kapetan in trener prisotne ekipe podpišeta zapisnika enako kot pred vsako tekmo (spodaj pod  zapisano ekipo)
 •     15 minut po predvidenem začetku tekme se v opombe zapiše, katera ekipa ni bila prisotna

Če se vam porajajo vprašanja, pišite na strokovni.odbor@drustvo-doslj.si.

SO

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
10dec/140

Poročilo z delavnice o komunikaciji

Spoštovani,

v torek 9. 12. 2014 je na OŠ Šentvid potekala delavnica o komunikaciji in sporazumevanju. Udeleženci delavnice so na konkretnih primerih in igrah spoznali pomen komunikacije v vsakdanjem življenju, naučili so se osnovnih teoretičnih konceptov komunikacije in najučinkovitejših načinov komuniciranja pri opravljanju aktivnosti odbojkarskih sodnikov. Delavnico smo zaključili s konstruktivno in zabavno debato o realnih primerih in osebnih izkušnjah pri sojenju tekem.

Na račun visoke sodelovalnosti udeležencev je bila delavnica zelo interaktivna in je odlično uspela.

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana

Delavnica Komunikacija

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
5dec/140

Poročilo s predavanja o postavitvah

Spoštovani!

V petek 28. 11. 2014 je na OŠ Koseze potekalo predavanje o postavitvah ekip pri sprejemu servisa. Predelali smo teoretična izhodišča, ki opredeljujejo postavitve ekip pri sprejemu servisa, praktične primere postavitev ekip ter najpogostejše napake. Na koncu predavanja je bilo opravljeno tudi testiranje sodnikov na to temo.

Udeleženci, ki so za obisk prejeli točke aktivnosti, so se strinjali, da je bila delavnica zelo praktično zastavljena, poučna in vredna obiska. Iz teh razlogov bomo delavnico ponovili v četrtek 15.1.2014 na OŠ Koseze ob 19.00 uri. Vljudno vabljeni vsi sodniki, zlasti novi sodniki in sodniki C liste. Prijavite se na mihajlo.milojevic@gmail.com.

Z lepimi pozdravi! DOS Ljubljana

Predavanje postavitve

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
4dec/140

OPOMNIK – delavnica o komunikaciji

Spoštovani,

dne 9.12.2014 ob 17:30 bo na OŠ Šentvid (Prušnikova 98) potekala delavnica o komunikaciji. Udeleženci delavnice bodo spoznali osnove verbalne in neverbalne komunikacije, načine učinkovitega komuniciranja ter naučeno tudi praktično preizkusili. Prijavite se na masa.serec@gmail.com. Vljudno vabljeni vsi sodniki.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
4dec/140

predlogi za nadgradnjo sistema ZOSS

Spoštovani,

vabimo vas, da nam kot uporabniki sistema ZOSS pošljete morebitne predloge za spremembe/nadgradnjo delovanja sistema, ki bi utegnili zvišati njegove enostavnost, uporabnost in user-friendliness.

Predloge, ki jih pošljite na info@drustvo-doslj.si, bomo zbirali do torka 16. decembra 2014.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
23nov/140

Zapisnik SK

Zapisnik sestanka SK z dne 14.11.2014 v Ljubljani ob 18h

 

Prisotni: Franci Kramar, Iso Adrovič, Rok Zajec, Dušan Saurin

Upravičeno odstoten: Jaka Klemenčič

 

 

 1. Strokovna komisija deluje v sestavi Franci Kramar, Iso Adrovič, Rok Zajec, Jaka Klemenčič in Dušan Saurin, ki je tudi predsednik komisije.
 2. Pregled zapisnika prejšnega sestanka
  1. Predavanje o elektronskem zapisniku je bilo izvedeno 3.10.2014
  2. Mihajlo Milojevič bo imel predavanja o postavitvah 28.11.2014
  3. Maša Serec bo imela predavanje 9.12.2014
  4. Seminar za malo/mini odbojko je bil 13.11.2014. Udeležilo se ga je 27 interesentov.
  5. Koordinacijo nad ogledi sodnikov spremlja Franci Kramar
  6. Iso Adrovič je opravil pregled na opremo. Sodniki so označili dejansko stanje.
 3. Spremljanje C liste sodnikov
  1. Poudarek je na spremljanju mladih sodnikov po stažu
  2. Spremlja se od njegovega prihoda na tekmo naprej
  3. Sodnike se spremlja lahko na vseh tekmovanjih nižje kategorije (st. deklice/dečki, kadetinje/kadeti, mladinci/mladinke) in na 3.dol
  4. Na zoss naslovimo naslednja vprašanja:
   1. Kako delegirati ocenjevalca?
   2. Ali se ocenjevalca zapiše v zapisnik pod opombe?
   3. Želja po pisnih navodilih
 4. Delegiranje na ligo prvakov
  1. Trenutno je ekipa sestavljena.
  2. Za naslednje leto so možne spremembe, zato bomo tekom leta opazovali linijske sodnike in njihov napredek. Enako velja tudi za zapisnikarja elektronskega zapisnika
 5. Naslednji sestanek je predviden med 15.1.2015 in 20.1.2015

Sestanek končan ob 19h.

Zapisnik pripravil:                                                                                                          Objavljeno:

Dušan Saurin                                                                                                                  Dokumenti, Novice

18nov/140

ZAPISNIK 5. SEJE UO DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 14. novembra 2014 v Ljubljani s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni člani: Dejan Perčič, Brane Maček, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Iso Adrovič in Maša Serec

Upravičeno odsoten član: Jana Prešeren

 

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje

2. Pregled korespondenčne seje (sprememba članov SO) in pregled sklepov njihove seje

3. Nadzorni odbor

4. Razno

 

AD 1)

Sklep 5/1: Stare dolžnike imamo v evidenci, v kolikor se ponovno aktivirajo kot sodniki, jih bomo bremenili dolga.

Sklep 5/2: Na seji predsedstva ZOSS, ki bo potekala v tednu med 17. In 21. novembrom 2014, se bo dokončno odločilo glede obveščanja o delegacijah preko sms-ov.

Sodniška oprema.

Sklep 5/3: Vsi sodniki, tudi novi, morajo imeti popolno opremo.

Sklep 5/4: Novi sodniki dobijo subvencijo za opreme. Višina subvencije se določi, ko izvemo ceno hlač.

Sklep 5/5: Termin meritev je določen, Maša Serec pošlje obvestilo vsem sodnikom.

Sklep 5/6: V sistemu ZOSS je po novem rubrika Točke aktivnosti. S sojenjem na rekreativnih turnirjih se ne priznava točk aktivnosti.

Sklep 5/7: Interno spremljanje napredovanja sodnikov je v teku.

 

AD 2)

Sklep 5/8: Dušan Saurin je prevzel funkcijo predsednika Strokovnega odbora, Jaka Klemenčič je kot član Strokovnega odbora nadomestil Miho Blaznika.

AD 3)

Nadzorni odbor – trenutno imamo v nadzornem odboru same neaktivne člane. Gabrijela Marinko in Mojca Hočevar sta pripravljeni delovati še naprej v nadzornem odboru.

Sklep 5/9: Člani Nadzornega odbora so:

Gabrijela Marinko (predsednica), Dušan Saurin (član), Mojca Hočevar (član)

AD 4)

Povezanost članov s klubi. Nekateri sodniki opravljajo funkcije tudi v klubih.

Sklep 5/10: Potrebno bo razmejiti/določiti funkcijo sodnikov, ki so povezani s klubi. Pravila bo določila SK ZOSS.

Sistem ZOSS.

Sklep 5/11: Prišlo je do nadgradnje sistema, tako da so zdaj aktivnosti in specifikacije evidentirane po tekmovanjih.

 

Zapisnik pripravila:                                Objavljeno v: Dokumenti, Novice

Maša Serec

 

17nov/140

Spremembe osebnih podatkov v sistemu zoss

Spoštovani,

prosimo vas, da ob ustvarjanju kakršnihkoli sprememb osebnih podatkov, npr. stalnega naslova, TRR-ja ipd., v sistemu ZOSS, spremembo obvezno javite tudi Dejanu Perčiču na e-naslov dejan.percic@siol.net.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev
16nov/140

Predavanje o postavitvah

Dne 28.11.2014 ob 19h bo na OŠ Koseze predavanje o postavitvah. Predavanje bo na podlagi primerov iz tekem. Prikazane bodo napačne in pravilne postavitve. Pravilne/napačne postavitve podajalca, korektorja, sprejemalcev in uletavanja.

Priporočamo poslušanje vsem sodnikom na C listi. Prav tako ste vabljeni tudi sodniki iz B in A liste.

Prosim interesente, da se prijavite na mail dusan.simonic@siol.net

 

SO

16nov/140

Tara, nova članica DOS Ljubljane

Lepo pozdravljeni,

z veseljem obveščamo, da je Mojca Hočevar postala srečna mamica dojenčice Tare. Mladi družinici želimo veliko zdravja, sreče in lepih skupnih trenutkov.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

Objavljeno v: Novice Ni komentarjev